RÅDGIVNING OCH STÖD

MÖJLIGHET TILL SUPPORT ONLINE ELLER VIA SAMTAL MED SENIORA RÅDGIVARE OCH EXPERTER dygnet runt. antingen på konsultbasis eller med ett npa oncall abonnemang till en fast månadskostnad.

STÖD NÄR DET PASSAR, PÅ DET SÄTT SOM PASSAR

Konsultation och rådgivning har alltid varit ett naturligt mervärde vi har erbjudit våra kunder. Vi har stöttat med både kunskap, tips och råd och framtagande av planer, checklistor och analyser med hjälp av våra seniora rådgivare som alla har en gedigen säkerhets- bakgrund. Med Nordic365.online har vi nu utökat möjligheten att stödja med detta på distans. Både med alla behov som kan uppstå och medprojekt eller enstaka uppgifter där det behövs stöd.

KÄNSLIGT ELLER SEKRETESSBELAGT?

Vi tecknar alltid en sekretessavtal med våra kunder i starten på vår relation. Vid de tillfällen då sakens natur i aktuella fall kräver diskretion eller sekretess så kan vi kommunicera krypterat utan problem via tal eller digitala kanaler med godkänt trafikskydd. Vi kan även hantera hemlig information enligt OSL och Säkerhetsskyddslagen om det behovet finns utan direktfysisk kontakt. Kontakta oss för mer information.

RÅDGIVNINGSJOUR 24/7 FÖR NPA ONCALL KUNDER

De flesta av våra avtalskunder har rådgivning och stöd på konsultbasis inlagt som ett komplement till upphandlade utbildningar och övningar. Hur detta är utformat ser dock annorlunda ut beroende på aktuellt uppdrag och behov. Med ökad efterfrågan av stöd på distans har vi nu istället utökat vår kapacitet att bistå med stöd och underlätta för våra uppdragsgivare. Med ett tecknat NPA ONCALL abonnemang har all personal som omfattas av abonnemanget fri tillgång till dedikerade seniora rådgivare dygnet runt och alla dagar med det stöd som önskas.

FÖR MYCKET ATT GÖRA MEN FÖR LITE PERSONAL?

I dessa osäkra tider med nya utmaningar kan det givetvis bli för mycket att göra för ordinarie anställda. Vi har ett antal erfarna och uppskattade konsulter med inriktning på trygghets -och säkerhetsfrågor som kan engageras på kortare eller längre sikt, hel eller deltid, och ta udden av vågtopparna.
Kontakta oss för mer information och tillgång till CV.

osäker på vilka resurser ni behöver?

Vi svarar alltid dagtid på telefon och senast dagen efter på e-post.
Kontakta oss för en initial kostnadsfri konsultation och dialog avseende era behov och önskemål.

KRISSTÖD MED PSYKOTERAPEUT

Vi stödjer ett antal av våra kunder med en utökad kapacitet vad gäller psykosocial arbetsmiljö och mental hälsa. Våra mycket rutinerade och empatiska psykoterapeuter kan avlasta ordinarie företagshälsovård eller ta sig an fall som behöver extra stöd eller en annan metod än vad som finns tillgängligt.
Nordic365.online
En del av Nordic Protection Academy AB
Org nr: 556880-1392
info@npacademy.se
+46 10 199 2852

© Copyright Nordic Protection Academy AB