VÅRA e-UTBILDNINGAR NI KAN GÅ ONLINE!

LÄTTSMÄLT OCH INTERAKTIV e-LEARNING NÄR DET PASSAR. ANTINGEN SOM ENSKILD KOMPETENSHÖJANDE ÅTGÄRD ELLER I KOMBINATION MED kortare WEBINAR eller live utbildning online -  INTERACTIVE.

E -LEARNING FORMAD AV vana utbildare, pedagoger OCH ämnesEXPERTER

När vi tog fram vår plattform började vi med utbildningarnas innehåll och vilket mål och syfte vi siktade på. Sen tog vår expertpanel fram informationen och utformade pedagogiken.

Våra utbildningar ni kan gå direkt

som E- learning

TRYGG OCH SÄKERARBETSMILJÖ

HANTERA OCH FÖREBYGG HOT OCH VÅLD 

 • Introduktion och funktion
 • Riktlinjer och juridik
 • Mental förberedelse
 • Hotbild  och risker i yrkeslivet
 • Riskanalys och hjälpmedel
 • Hantera hot och våld 
 • Agerande före - under och efter
 • Polisanmälan och vad händer sen?
 • Mental hälsa och krishantering
Total tidsåtgång ca 4 timmar.
Pausa när som helst eller byt plattform och fortsätt på samma ställe.
Kursintyg kan skrivas ut eller sparas efter genomförd utbildning.

KONFLIKTHANTERING &

SÄKERHETSMEDVETANDE

 • Introduktion och funktion
 • Säkerhetsmedvetande 
 • Konfliktkunskap - grunder
 • Säkerhetsmedvetande
 • Konfliktens dynamik
 • Lågaffektivt bemötande
 • Konflikthantering i alla nivåer
 • Agerande Före - Under och Efter


Total tidsåtgång ca 3 timmar.
Pausa när som helst eller byt plattform och fortsätt på samma ställe.
Kursintyg kan skrivas ut eller sparas efter genomförd utbildning.

PDV (PÅGÅENDE DÖDLIGT VÅLD) scenario

UPPTÄCK, FÖREBYGG OCH AGERA

 • Introduktion 
 • Risk och säkerhetsmedvetande
 • Juridik och gällande riktlinjer
 • Mental förberedelse
 • Historik, Fallstudier och Hotbild
 • Riskanalys och planering
 • Tekniska hjälpmedel 
 • Indikatorer och modus
 • Agerande:  Före - Under - Efter
Total tidsåtgång ca 4 timmar.
Pausa när som helst eller byt plattform och fortsätt på samma ställe.
Kursintyg kan skrivas ut eller sparas efter genomförd utbildning.

RESESÄKERHET för TJÄNSTEresenärer

DUTY OF CARE

 • Introduktion - Allmänt om  resande
 • Säkerhetsmedvetande
 • Planering och förberedelser
 • Säkerhet vid transporter
 • Hotell och boendesäkerhet
 • Informations- och IT-säkerhet
 • Hälsa och sjukdomar
 • Kidnappningsmedvetenhet
 • Hotbild och egen riskanalys
Total tidsåtgång ca 4 timmar.
Pausa när som helst eller byt plattform och fortsätt på samma ställe.
Kursintyg kan skrivas ut eller sparas efter genomförd utbildning.

ENGAGERA MEDARBETARNA HEMMA!

Med Nordic365.online kan ni fritt kombinera E-learning med Webinar eller hela interaktiva utbildningar ledda av erfarna kursledare.
Kontakta oss för ett upplägg som passar er!

Vår egen E-learning plattform är interaktiv, lättsmält och behaglig!

Den fungerar på både dator, surfplatta och mobil och kommer dessutom "ihåg" var deltagaren var senast om denne byter plattform. Det går också att anteckna när som helst i en särskild flik och i slutet kan deltagaren spara,skriva ut eller e-posta ett kursintyg. Arbetsgivaren har full överblick över status på arbetslaget och kan välja att få kvittens via e-post när utbildningen är genomförd eller gå in i "admin" läget och ha full överblick. Efter utbildningen kan deltagaren spara eller skriva ut kursintyg med sitt namn på!

OROLIG FÖR ÖVERGÅNGEN TILL MER VERKSAMHET ONLINE?

Allt engagemang med våra kunder genomförs i enlighet med GDPR och alla personuppgifter skyddas av marknadsledande två-faktor verifiering. Vi tecknar också givetvis direkt ett personuppgiftsbiträdesavtal med alla nya kunder. 
Nordic365.online
En del av Nordic Protection Academy AB
Org nr: 556880-1392
info@npacademy.se
+46 10 199 2852

© Copyright Nordic Protection Academy AB