webinar och utbildning online - interactive!

komplettera en genomförd e-learning eller utbilda personalen ONLINEmed våra yrkes -och verksamhetsanpassade utbildningar.

VI HAR Utbildningar för alla!

Förutom en generell anpassning till aktuellt verksamhetsområde och uppdrag eller affärsmodell så tar vi även hänsyn till de specifika utmaningar och risker som deltagarna upplever eller möter.
 Vårt fokus är alltid att ge deltagarna utrymme att få inventera och diskutera sina egna upplevelser, behov och farhågor vilket vi sen bemöter med konkreta tips och förslag på metoder.

OFFENTLIG

SEKTOR

NÄRINGSLIVET

ORGANISATIONER

FÖRENINGAR

WEBINAR

Kortare sessioner för att avrunda till exempel en E-learning hos en personalgrupp och bemöta frågor, funderingar eller för att förtydliga innehåll och diskutera ytterligare metoder och lösningar på utmaningar.
Mellan 60-120 minuter beroende på behov. Upp till 100 deltagare per tillfälle.
Kan genomföras när det passar mellan 07:00 och 20:00 vardagar och helger.

UTBILDNINGAR ONLINE - INTERACTIVE! 

Kompletta utbildningar om aktuellt ämne. Ca 3 - 5 timmar på ett tillfälle eller uppdelat på flera pass om det önskas. Givetvis med normala raster för deltagarna. Helt interaktivt där deltagarna kan ställa frågor via tal, "räcka upp handen", ställa frågor via chatt eller chatta med varandra om utbildningen innehåller till exempel workshops eller andra gruppvisa moment.

VÅRA ÄMNESOMRÅDEN OCH UTBILDNINGAR!

TRYGGHETS-UTBILDNINGAR

HANTERA HOT OCH VÅLD

Hantera konflikter, hot och våld på arbetsplatsen. Redan yrkes -och branschanpassade utbildningar som vi sen ytterligare kan skräddarsy för er lägesbild och verksamhet.
 • TRYGG PÅ JOBBET - GRUNDPAKET SOM SKRÄDDARSYS
 • TRYGGA SKOLAN  - OMFATTAR  TILLÄMPNING AV SKOLLAGEN
 • TRYGGA RECEPTIONEN - FÖR VERKSAMHETENS ANSIKTE UTÅT
 • TRYGG KOLLEKTIVTRAFIK - INKL LAGEN OM KOLLEKTIVTRAFIK
 • TRYGGA OMRÅDET - FÖR UTOMHUSARBETANDE
 • TRYGGA VÅRDEN - SEKRETESS, MÖTA AFFEKT OCH DIAGNOS
 • TRYGGA BUTIKEN - INNEHÅLLER ÄVEN RÅNSITUATIONER
SAMTLIGA UTBILDNINGAR GENOMFÖRS PÅ 3 EFFEKTIVA TIMMAR INKLUSIVE RASTER.
KOSTNAD ENLIGT AVTAL ELLER OFFERT.KONTAKTA OSS FÖR  MER INFORMATION!

RISKHANTERING

UPPTÄCK, FÖREBYGG & HANTERA

Utbildningar för att kunna identifiera, förebygga och hantera risker som påverkar skyddsvärda intressen som liv och hälsa, varumärke och fortsatt förmåga till verksamhet. 
 • SKOLSÄKERHET - PDV (PÅGÅENDE DÖDLIGT VÅLD)
 • OFFENTLIG SÄKERHET - PDV
 • OFFENTLIGA UPPDRAG - TRYGG POLITIKER
 • SÄKER VARDAG - OPTIMERA VARDAGEN OCH MINIMERA RISKER
 • INFORMATIONS -OCH IT SÄKERHETSUTBILDNING 
SAMTLIGA UTBILDNINGAR GENOMFÖRS PÅ 3 -4 EFFEKTIVA TIMMAR INKLUSIVE RASTER.
KOSTNAD ENLIGT AVTAL ELLER OFFERT.KONTAKTA OSS FÖR  MER INFORMATION!

KRISLEDNING, krisledarskap

och krisBEREDSKAP

Förbered verksamheten att hantera kriser som påverkar skyddsvärda intressen. Krisledning för företag och utbildning i krisberedskap för organisationer identifierade som en aktör med verksamhet viktig vid samhällspåverkan.
 • KRISLEDNING GRUNDER - NY -ELLER REPETITIONSUTBILDNING
 • KRISLEDARSKAP - UTB & WORKSHOP - LEDA UNDER PRESS
 • KRISLEDNING -ÖVNING OCH WORKSHOP - TESTA ER FÖRMÅGA
 • KRISBEREDSKAP GRUNDER - FÖRBERED INFÖR STÖRNINGAR
 • "BORTOM 72 TIMMAR" - FÖRELÄSNING -  "WORST CASE"
SAMTLIGA UTBILDNINGAR GENOMFÖRS PÅ 3 till 4 EFFEKTIVA TIMMAR INKLUSIVE RASTER.
KOSTNAD ENLIGT AVTAL ELLER OFFERT.KONTAKTA OSS FÖR  MER INFORMATION!

RESESÄKERHETS-UTBILDNING

DUTY OF CARE

Förbered era tjänsteresande medarbetare med kunskap och metoder för att undvika risker och planera och agera optimalt på resande fot och uppfyll arbetsmiljölagens krav. Utbildningarna följer interantionella "Duty of care".
 • RESESÄKERHETSUTBILDNING BAS - DUTY OF CARE
 • RESESÄKERHETSUTBILDNING 2 - VID FÖRHÖJDA RISKER.SAMTLIGA UTBILDNINGAR GENOMFÖRS PÅ 3 EFFEKTIVA TIMMAR INKLUSIVE RASTER.
KOSTNAD ENLIGT AVTAL ELLER OFFERT. KONTAKTA OSS FÖR  MER INFORMATION!

håll medarbetarna engagerade!

Idessa tider är det viktigare än någonsin att stimulera och upprätthålla en aktiv vardag så en återgång till ett normaliserat läge kan ske med så kort startsträcka som möjligt. Vi kan hjälpa er med detta på det sätt som passar er.
Nordic365.online
En del av Nordic Protection Academy AB
Org nr: 556880-1392
info@npacademy.se
+46 10 199 2852

© Copyright Nordic Protection Academy AB